#HONDARTZAN_17 Fuerzas Ocultas

(azpian euskaraz)

Una sesión para indentificar y poner en valor los procomunes invisibles que sostienen la vida de nuestras comunidades.
Martes 16 de abril de 18:30 a 21:00 h. en el salón de actos del Centro Cívico San Francisco.

Estamos totalmente infectadas por el virus de lo productivo. Es más, incluso cuando intentamos desarrollar prácticas contrahegemónicas, muchas veces (demasiadas) nos dejamos llevar por la fiebre del ‘más y mejor’. Seguimos apostando por la efectividad en vez de por la afectividad, por los procomunes en el sentido productivo y no en el reproductivo.

Creemos que ha llegado el momento de poner, de verdad, “la vida en el centro”. De preocuparnos por, dar valor y priorizar los afectos y los cuidados dentro de nuestras prácticas. Por ello, si en el anterior encuentro nos propusimos comprender qué monstruos nos impedían colaborar de forma libre, en #HONDARTZAN_17 os proponemos hablar de otras fuerzas ocultas, los procomunes invisibles, y analizar juntas cuáles activamos en nuestras comunidades, colectivos o grupos.

Los procomunes invisibles son todos esos vínculos, prácticas, fetiches y recursos no-monetarios, modos de hacer que (para bien o para mal) hemos asimilado en nuestro hacer colectivo y que hacen sostenible la vida en común. Recursos invisibles o invisibilizados. Invisibles porque los hemos interiorizado como parte ‘natural’ de nuestra práctica; invisibilizados desde una doble vía: tanto por el régimen desarrollista en el que vivimos que a menudo ignora aquello que hace la vida vivible, como por una estrategia ¿deliberada / retórica / simplemente incapaz de ser otra? de ocultación y potencia frente a los poderes establecidos.

Para este encuentro os proponemos hablar sobre nosotr*s, sobre aquello que da alimento a nuestros grupos, colectivos y comunidades. Identificar y compartir las fuerzas ocultas que sostienen nuestras vidas. Puede ocurrir que al interrogarnos directamente por nuestros procomunes invisibles, no seamos capaces de articularlos con exactitud. Para ayudarnos vamos a poner en práctica una fórmula que utilizamos este invierno dentro de la investigación #Copylove y que creemos que nos será de gran ayuda. Venid con ganas de afectaros, de hablar, de contar y de escuchar.

#HONDARTZAN_17 FUERZAS OCULTAS será el martes día 16 de abril en El Centro Cívico de San Francisco, de 18:30 a 21:00. Como siempre necesitamos que nos confirmes tu asistencia rellenando el formulario del final de este post, o enviándonos un e-mail.
¡¡Compartamos las fuerzas ocultas que sostienen nuestras vidas!!

________

Gure komunitateetako bizia mantentzen duten prokomun ikusezinak identifikatzeko eta baloratzeko saioa.
Apirilak 16, asteartea, 18:30etik 21:00etara, San Frantzisko Auzo Etxeko areto nagusian.

Produktibitatearen birusak erabat kutsatu gaitu. Are gehiago, praktika kontrahegemonikoak garatzen saiatzen garenean ere, askotan (gehienetan) “gehiago eta hobe” printzipioaren sukarrak jota bukatzen dugu. Gure apustua gehiago da eraginkortasunaren alde afektibotasunaren alde baino, hau da gehiago prokomunen zentzu produktiboaren alde, zentzu erreproduktiboaren alde baino.

“Bizia erdian jartzeko momentua” benetan heldu dela pentsatzen dugu, Gure praktiketan afektuei eta zainketei lehentasuna eta balioa emateaz arduratzeko momentua, hain zuzen ere. Horregatik, aurreko topaketaren proposamena kooperazio askea posible egiten ez diguten beldurrak identifikatzea eta ulertzea izan baldin bazen, #HONDARTZAN_17 topaketan, bestelako indar ezkutuez hitz egitea proposatzen dizuegu, gure komunitate, kolektibo zein taldeetan aktibatzen ditugun prokomun ikusezinak elkarrekin aztertzeko topaketa.

Talde-lanean gure egin ditugun eta elkarbizitza jasangarri egiten duten loturak, praktikak, fetitxeak, dirua ez diren bestelako baliabideak eta (onerako edo txarrerako) egiteko modu horiek guztiak dira prokomun ikusezinak. Baliabide ikusezinak edo ikusezin egindakoak. Ikusezinak dira gure praktikan modu naturalean barneratu ditugulako eta ikusezin egiten dituzten bi eragile ere baditugu: alde batetik, gaur egun bizi dugun garapenean oinarritutako erregimena, maiz bizia bizitzea posible egiten duten gauzak ahazten dituen erregimena eta bestalde, aginte ezarrien aurrean ezkutatze eta indar estrategia, nahita sortutakoa, erretorikoa ala beste gabe, bestela izateko gai ez dena?

Topaketa honetan gure buruari buruz hitz egitea proposatzen dizuegu, gure talde, kolektibo eta komunitateak elikatzen dituzten sostengu horiei guztiei buruz. Gure bizia sostengatzen duten indar ezkutuak identifikatzen eta partekatzen. Posible da, gure prokomun ikusezinei buruz galdezka hasten garenean, hauek zehaztasunez egituratzeko gai ez izatea. Lan hau egiten laguntzeko, negu honetan #copylove ikerketan erabili dugun formula bat jarriko dugu praktikan oso lagungarri izan daitekeela uste baitugu. Hitz egiteko, kontatzeko, entzuteko eta hunkitzeko gogoarekin etor zaitezte!!

#HONDARTZAN_17 apirilak 16an, asteartea, izango da San Frantzisko Auzo Etxean, arratsaldeko 18:30etik 21:00etara. Beti bezala, etorriko zareten ala ez konfirmatzea beharrezkoa da. Horretarako, post honen bukaeran jarri dugun inprimakia bete edo bestela e-mail bat bidali .
Parteka ditzagun gure biziaren sostengu diren indar ezkutuak!


#Hondartzan_17