TRANSBIOTIKA

Elkarrekin bizitzeko inguruneak eta sistemak

I+D soziokulturaleko laborategi transmedia bat, zeinetatik pistak kolektiboki bilatu eta alternatibak koproduzitzeko, “bizitza zentroan jartzeak” zer esan nahi duen aztertzeko.

Resumen
del proyecto

Proiektuaren
laburpena

Zerbitzuak

Data

2019/01/01/ - 2021/01/01/

Kolaboratzaileak

PEZ Estudiorekin batera garatutako ikerketa, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren BITARTEZ programaren, Bilboko Udalaren Bilbao Aurrera programaren eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailaren finantzazioarekin eta Azkuna Zentroaren laguntzarekin

Servicio

Fecha

01/01/2019 - 01/01/2021

Colaboradoras

PEZ Estudiorekin batera garatutako ikerketa, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren BITARTEZ programaren, Bilboko Udalaren Bilbao Aurrera programaren eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailaren finantzazioarekin eta Azkuna Zentroaren laguntzarekin

TRANSBIOTIKA ikerketa, ekintza eta zabalkunderako plataforma bat izan zen,

diseinu espekulatiboaren eta trantsizioko diseinuaren artean, nola bizi garen eta nola bizi gintezkeen galdetzeko. Esperimentazio kolektiboko prozesu bat, hirikoa, landatarra eta naturala dena uztartuz, trans eta biotikotik, ideiak eta emozioak birnahasiz.

TRANSBIOTIKAk “bizitza erdigunean jartzearekin”, planetaren eta gorputzaren mugez, erritmoez eta bizirik dagoenaren urrakortasunaz arduratzearekin lotutako alternatibak  esploratzen eta koproduzitzen lagundu nahi zuen. I+G soziokulturaleko laborategi transmedia gisa egituratzen zen, hainbat jarduera-formatu konbinatuz, honako helburu hauekin: 1) arteak-zientziak-teknologiako eragile eta esparru ezberdinen arteko topaketak bultzatzea; 2) pentsatzeko eta egiteko tresna praktikoen biltegiak sortuz; 3) subjektibotasun eta imaginario berriak sortzeko; 4) dimentsio anitzeko erronka sozioekologikoei aurre egiten laguntzeko.

Hauek izan ziren prozesuan zehar aktibatutako formatu eta gailu nagusiak:

  • MUNDU TRANSBIOTIKO BATERANTZ. Azkuna Zentroan garatutako tailer-prototipo bat, non elementu nagusia mapa edo jolas-taula bat zen, lan-aktibatzaile eta hausnarketa kolektibo gisa, soziodrama, objektu eta collage-en bitartez. Mapa hori honako hauek osatzen zuten: begiradek (Esperimentala, Ekologikoa, Feminista, Kolaboratiboa, Kode irekia), eskalek (Mikro, Meso, Makro), osagaiek (Hardwarea, Softwarea, Transwarea) edo esku-hartze faseek (Ikerketa, Prototipoak, Inplementazioa, Transferentzia); baita jarduera-eremu permakulturalek ere, aldi berean 2030eko Agendako GJHekin lotuak.
  • SKD SORKUNTZA KOLEKTIBOKO DISPOSITIBOA. Azkuna Zentroan plataforma digital interaktibo baten bidez garatutako hausnarketa-prozesu kolektiboa. Sormen kolektiboko gailu bat honako hauen inguruan pentsatzeko: Nola biziko gara elkarrekin? Nola bizi gara gure inguruneetan? Zer harremanek definitzen dute gure ongizatea? Edo nola egiten diogu aurre aniztasunari? Ideiak eta emozioak aztertzen dituzten galderen app bat, parte-hartzaileen erantzunen bidez etorkizuneko erronken aurrean nola kokatzen garen adierazten duten mapa grafiko kolektiboak sortzen dituena.
  • SERIEA DISEINUARI ETA DIASPORARI BURUZKO PODCASTean.
    Bost elkarrizketa, transbiotikoa elikatzen jarraitzeko bost ikuspegi aurkezten dizkigutenak. 1) La Escalerako Rosa J. Peredak errotzeaz eta zaintzen duten lanbideez hitz egiten du; 2) La Ortiga Colectivako María Montesinok praktika estentsiboei eta deskazikitatutako nekazarien jakintzei buruz; 3) Zemos98ko Felipe G. Gilek itzultzeari, zeharkatzeari, iraultzeari eta deseraikitzeari buruz; 4) BC3ko Marcela Brugnachek konplexutasunari heltzeko deia egiten du, ziurgabetasun eta anbiguotasunen artean kolektiboki mugituz; eta 5) PEZ Estudioko Maé Durantek bere arkitektura-praktika partekatzen du bitartekari-rol gisa.

“Mundu transbiotiko baterantz”, 2020ko iraila.

“Ondorioak eta gida bat TRANSBIOTIKArentzat” (SKDren emaitzen inguruan), 2021eko martxoa.

“Txantxa da?” (TRANSBIOTIKA  Diseinuan eta Diasporan serieari buruz), 2021eko abendua

No te pierdas
el video

Ez galdu
bideoa

Galería de
Fotos

Argazki
galeria