KO-egoerak

Kolaborazioan aritzea da bakoitza bere aldetik nekez iritsiko ginatekeen lekuetara elkarrekin iristen saiatzea

Lankidetza premia bihurtu den nahia da, bai berrikuntzari bai jasangarritasunari begira.

Erronka konplexuei aurre egiteko modu liluragarria, gure gaitasunak handituz, ikuspegiak batuz eta aukerak irekiz. Arriskuak, baliabideak eta kostuak partekatzen eta porroterako arriskuak murrizten ere laguntzen du.

Kolaborazioa bizitzaren esparru guztietan dago

Baina kolaborazioan aritzea ez da beti erraza, izan ere, era indibidualistan hezi gaituzte eta kolaboraziorako gaitasunak atrofiatu egin zaizkigu. Eta hori askotan larriagotu egiten da gehiegizko larrialdiekin eta harremanak zaintzen eta lankidetza-prozesuetan sakontzen ematen dugun denbora urriarekin.

Hori dela eta, beharrezkoa dugu hainbat egoera aktibatzea, kolaborazioan jarduten berrikasteko eta haren gaitasun eraldatzaile guztia garatzeko baldintzarik onenak jartzeko..

Zure Kolaborazioko
Egoerak hobetu nahi dituzu?

Zer-nola

Kolaborazioako Egoerak: partikularraren batura, ikuspegi kolektibotik, guztion onerako

Kolaborazioako Egoerek topaketa-, ikaskuntza-, sorkuntza- eta esku-hartzeko espazioak bultzatzen dituzte, eta horiek, harreman, ezagutza, narrazio eta soluzio praktiko berriak sortzen dituzte, modu partekatuan eta esperientzialean.

Egoera horiek honako hauetan oinarritzen dira:

Parte-hartzaileen arteko elkarreragina eta jakintzak, bizipenak eta interesak trukatzea.

Konfiantzazko harremanak eta sareak ezartzea.

Adimen kolektiboa sortzea.

Prototipoak sortzea eta garatzea eta praktikan jartzea.

Esperimentatutakoa transferitzea, egokitzea eta hobetzea.

Hainbat helburu eta formatu izan ditzakete, egoera eta behar desberdinetara egokitzeko:

KIT-A

Kolaborazioko Egoerak diseinatzeko eta abian jartzeko Osagaiak eta Faseak

Kolaborazioko Egoerak harreman eta proiektu atseginen hazia izan daitezen, autodiagnostikorako kit bat eskaintzen dugu, egoera horiek diseinatzen eta planifikatzen laguntzeko eta egoera horiek talde, testuinguru eta behar desberdinetara egokitzeko baldintza egokiak sortzeko.

Kit-a

01

OSAGAIAK.

Matrize bat, ekualizatu beharreko hainbat faktorek edo haien gainean kokatzeko faktoreek osatutakoa, eta egoera bakoitzaren formatua definitzen lagunduko dutenak.

02

FASEAK.

Kolaborazioko Egoeren eta horien une bakoitzaren (Atariakoak/Garapena/Itxiera) diseinu xehea egiteko zerrenda gisako eskema bat.

Orain, hausnarketa bat egitera gonbidatzen zaitugu formatu digitalean.

01- Kit-a

OSAGAIAK

Aldez aurreko gogoeta, une bakoitzerako egoerarik egokiena diseinatzeko

Kolaborazioko Egoerek formatu desberdinak har ditzakete beren helburuen, parte-hartzaile motaren, gobernantza-moduaren edo beste faktore batzuen arabera. 12 osagaiz osatutako matrize bat proposatzen dugu, egoera eraginkorragoak diseinatzeko, kontuan izanik hasierako formatuak malgua izan behar duela prozesura eta testuingurura egokitzeko.

Pentsatu osagai horietako bakoitzari buruz. Ekualizatu eta kokatu zaitez haien gainean. Eta lortu zure Kolaborazioko Egoeraren aurretiko matrizea.

  HELBURUA

  01/12 ASMOAREN DEFINIZIOA

  Aurretik zehaztua: Erronka, gaia, lan-esparrua, deialdia egiten duenak markatzen ditu.

  30
  30

  Sortzen ari dena: Interes-taldeetatik eta deitutako eragileetatik zehazten da lankidetzan.

  70
  70

  HELBURUA

  02/12 FOKUA

  Ikasi: Arreta alderik hezigarrienean eta gai, prozedura eta/edo harreman mailako esperientzien trukean jartzea.

  10
  10

  Sortu: Ezagutza berriaren eta izaera espekulatiboagoa eta esperimentalagoa duten berrikuntzen baterako sorkuntzari erantzutea.

  20
  20

  Ekin: Modu praktikoan esku hartzea eta produktu zehatzak eta soluzio aplikatuak lortzea.

  70
  70

  HELBURUA

  03/12 IRISMENA

  Barrukoa: Taldearen kontsumo partikularrera eta haren garapenera bideratutako egoerak, parte-hartzaileen izaera esperientzialagoarekin.

  10
  10

  Konektatua: Antzeko ekimenekiko harremanari eta prozesuak eta emaitzak partekatzeari garrantzia ematen dioten egoerak, horiek erreplikatzeko eta transferitzeko.

  90
  90

  PARTE-HARTZEA

  04/12 GAIRA HURBILKETA

  Adituak: Landu beharreko esparruari buruzko ezagutza teoriko eta/edo tekniko sakona duten parte-hartzaileak.

  10
  10

  Amateurrak: Erabiltzaile modun gaiarekin harremana duten parte-hartzaileak, hurbilketa bizipenetatik eta esperientziatik dutenak.

  90
  90

  PARTE-HARTZEA

  05/12 TALDE MOTA

  Irekia: Izaera heterogeneoa, askotarikoa eta inklusiboa (generoa, jatorria, prestakuntza, testuinguru sozioekonomikoa, aniztasun funtzionala... ere kontuan hartuz). Testuinguruaren, malgutasunaren eta egokitasunaren ikuspegitik lan egiten du.

  10
  10

  Disruptiboa: Izaera sortzailea, esperimentala, esploratzailea eta kaoserako joera duena. Konbentzioak hautsiz lan egiten du, berrikuntza eta eraldaketa bilatuz.

  70
  70

  Sinkronizatua: Izaera planifikatua, exekutiboa eta eraginkorra, profil osagarriekin. Emaitzetara bideratutako proiektu-ikuspegi argiarekin lan egiten du.

  20
  20

  PARTE-HARTZEA

  06/12 NEURRIA

  Txikia: Oso pertsona gutxik osatutako taldeak. Errazagoa da harreman kualitatiboak eta konfiantza-loturak sortzea.

  20
  20

  Handia: Pertsona askok osatutako taldeak, baita masiboak ere. Era zatikatuagoan eta agregatuagoan egiten dute lan.

  80
  80

  GOBERNANTZA

  07/12 KUDEAKETA-EREDUA

  Zentralizatua: Zuzendaritza gerentzialagoa, prozesuari eta emaitzei buruzko erabakiak planifikatu, kudeatu eta hartzen dituena (oro har, eragile sustatzaileak hartu ohi du bere gain).

  20
  20

  Banatua: Antolaketa autogestionatuagoa, horizontalagoa eta partizipatuagoa, non taldeak bere burua arautzen duen, eginkizunak eta rolak modu gutxi-asko egituratuetan banatuz.

  80
  80

  GOBERNANTZA

  08/12 SARTZEKO MODUA

  Librea: Edozein pertsonak parte har dezake modu errazean, era finkoan edo noizean behin, inplikazio handiagoarekin edo txikiagoarekin.

  10
  10

  Protokolozkoa: Ezarritako prozedurak jarraitu eta zenbait baldintza bete behar dira.

  60
  60

  Itxia: Talde mugatuak edo ad-hoc osatutakoak hasieratik, atxikitzeko modurik ezartzen ez dutenak.

  30
  30

  GOBERNANTZA

  09/12 PIZGARRIAK

  Garapena: Ezagupen berriak eta gaitasun profesional eta pertsonalak lortzea.

  10
  10

  Aitortza: Parte-hartzea eta konpromiso eta ekarpen jakin batzuk esplizituki eta formalki bistaratzea.

  70
  70

  Monetarioa: Parte hartzeagatik edo, gutxienez, prozesuan zenbait funtzio bere gain hartzeagatik ordainsari ekonomikoa (batez ere parte-hartzea mugatzen duen baldintzatzailea izan badaiteke).

  20
  20

  BESTE FAKTORE BATZUK

  10/12 IRAUPENA

  Motza: Ordu luze eta kontzentratu batzuk elkarrekin.

  20
  20

  Luzea: Hainbat urtetako iraupena edo iraupen zehaztugabea duten egoerak, harreman sakonagoak eta lasaiagoak dituztenak.

  80
  80

  BESTE FAKTORE BATZUK

  11/12 PRESENTZIALTASUNA

  Fisikoa: Elkartzeko modu horretan garrantzitsua dira harreman zuzena, aldiberekotasuna eta materialtasuna, eta espazioarekin, mugimenduarekin eta gorpuztasunarekin jolasten duten metodologiak.

  80
  80

  Digitala: Urrutiko lana lehenesten dute eta ingurune birtualak eta topaketarako eta lan partekaturako tresna teknologikoak erabiltzen dira.

  20
  20

  BESTE FAKTORE BATZUK

  12/12 BIDERATZE-MOTA

  Kanpokoa: Laguntza eta koordinazio-, bitartekotza- edo errelatoretza-lanak taldetik kanpoko profesionalen esku uzten dira.

  20
  20

  Barnekoa: DTaldeak berak modu autosufizienteagoan jokatzen du, bere dinamikak, metodologiak eta abar sortuz.

  80
  80

  Osagaien ezaugarriak hautatu badituzu, hemen deskargatu dezakezu txosten-laburpen bat, zure Kolaborazioko Egoera diseinatzen jarraitzeko.

  02-Kit-a

  FASEAK

  Elkarrekin lotutako baina bereizitako hiru une

  Irakurketa arretatsuagoa egiteko, joko txiki bat bezala, garrantzitsuenak iruditzen zaizkizun zereginak marka ditzakezu.

  Kontzeptualizazioaren, diseinuaren eta plangintzaren etapa. Testuingurua eta sortzen ari dena ikertzea, entzutea eta kontuan hartzea. Kolaborazioko Egoerari forma ematea eta prestaketa guztiak egitea. Faserik neketsuena da, baina ondo planifikatzea lagungarria da guztiak funtziona dezan eta beharrezkoa denean inprobisatu ahal izateko.

  Kolaborazioko Egoera ezartzeko etapa. Ekintzara pasatzea, prozesuari eustea, jarduerak erraztea, egon daitezkeen egokitzapenei erantzutea, kontakizuna eta entregatzekoak sortzea. Ekoizpen-, esperientzia- eta bizipen-fasea da. Garrantzitsua da helburuei arreta jartzea, parte-hartzaileak zainduz.

  Kolaborazioko Egoerari amaiera ematen dion etapa. Ikaskuntzak eta emaitzak bateratzen dira, prozesua eta egindako aurrerapenak ebaluatuz eta egin daitezkeen urrats berriak proiektatuz. Landutakoa paketatu, argitaratu eta aurkeztu. Eta, gainera, bizitakoa ospatu eta parte-hartzaileen artean partekatutakoa eskertu. 

  GIDA

  Identifica cual es la situación más adecuada

  Ariketa digitalaz gain, deskargatzeko gida bat ere eskaini nahi dizuegu, informazio osagarriarekin eta zure oharrak hartzeko eta zure lan-plana egiteko espazioarekin. Gida honek, proiektu eta kasu argigarriekin eta baliabide eta metodologia desberdinekin batera, Kolaborazioko Egoeren autodiagnostikorako, diseinurako eta plangintzarako kit erraz eta praktikoa ere eskaintzen du.

  Kolaborazioko Egoerak aktibatu nahi dituzuenok gida modu libre eta autonomoan erabil dezakezue. Baina, gainera, ColaBoraBoran gure esperientzia guztia zuen eskura jartzen dugu, zuen beharretarako egoerarik egokiena zein den identifikatzen laguntzeko eta ad hoc egoerak diseinatzen eta abian jartzen laguntzeko.

  Ikerketa

  Kolaborazioko Egoerak ikerketa esperimental eta aplikatuaren prozesu ireki eta etengabearen emaitza dira.

  Prozesu hori urtez urte elikatzen joan da, beste eragile askorekin batera, proiektuetan, esperientzietan edo ikasketa-komunitateetan, hala nola Copylove, Gesto-Leer, HONDARTZAN, KOOPtel, Lo Relacional, sosteVIDAbilidad, TECNOBLANDAS edo Wikitoki.

  Prozesua hein handi batean erakunde publikoen laguntzari esker mantendu da, batez ere Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Bitartez programaren bidez eta Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat sailen bidez (kultura, sustapen ekonomikoa, berdintasuna edo enplegua).