Eranskina03A IndarIdeiak Tailerra HARROBItik-ra

Indar-ideia batzuk HARROBItik HARROBIra prozesuaren aukerez hausnartzen laguntzeko