Anexo3A Ideas Fuerza Taller HARROBItik-ra

Algunas ideas fuerza para ayudarnos a pensar sobre las posibilidades de HARROBItik HARROBIra