Eranskina04 Txostena Elkarrekinsortu HARROBItik-ra

HARROBIA elkarrekin
Elkarrekin sortzeko eta taldean prototipatzeko saioetan Harrobi plazaren inguruan sorturiko eragileetarako, baliabideetarako eta aukeretarako hurbilketa bat