Eranskina01 HARROBItik-ra txostena

HARROBI-tik HARROBI-ra
Harrobi plaza gizarte berrikuntzarako eta ekintzailetzarako, komunitatearen garapenerako eta kultura ekintzetarako ekosistema gisa